Historia nowej stacji

Nowa stacja Pruszków!

Teren, na którym powstało Centrum Handlowo-Rozrywkowe Nowa Stacja, jest silnie związany z historią Pruszkowa. Rozkwit tego obszaru nastąpił pod koniec XIX w, gdy w Warszawie obowiązywały ograniczenia prawne utrudniające inwestycje przemysłowe. Wtedy na znaczeniu zyskały miasta sąsiednie, położone na trasie kolei, którą mogli dojeżdżać robotnicy.

W kwietniu 1881 roku na działce mieszczącej się w Pruszkowie, na rogu ulic Sienkiewicza i Stalowej wmurowano kamień węgielny pod budowę fabryki Konstrukcji Żelaznych i Kotlarni. Dokładnie 136 lat później, po rozpoczęciu budowy Nowej Stacji, tenże kamień węgielny został odnaleziony i przekazany do konserwacji. W 1883 roku fabryka rozpoczęła działalność, wyposażona w kuźnię z trzema młotami pneumatycznymi, obrabiarki i maszynę parową. Powstawały w niej m.in. konstrukcje mostów, pociski artyleryjskie, maszyny i kotły parowe, narzędzia rolnicze, czy nawet hamulce automatyczne do wagonów kolejowych. Był to zakład nowoczesny, w którym np. zainstalowano oświetlenie w halach, a w tamtych czasach należało to do rzadkości. Kres działalności fabryki nastąpił podczas I wojny światowej.

Jednak już w roku 1923 z inicjatywy Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w tym samym miejscu powstała Fabryka Obrabiarek „Mechanicy”. Produkowano w niej światowej klasy obrabiarki, a tuż przed wojną rozpoczęto produkcję działek przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Przy fabryce działała też trzyletnia Szkoła Rzemieślniczo-Techniczna kształcąca najwyższej klasy specjalistów zatrudnianych później w fabryce. W czasie II wojny światowej zakład został przejęty przez niemieckiego okupanta. Pod koniec wojny wycofujące się wojska niemieckie zniszczyły część budynków fabrycznych i wyposażenia. Po wojnie odbudowano je i zakład kontynuował działalność jeszcze przez wiele lat, jako przedsiębiorstwo państwowe, Ponar-Pruszków, a także już w okresie wolnej Polski, po prywatyzacji, do czasu gdy musiał ustąpić znacznie tańszej konkurencji, zwłaszcza z Chin.

Dziś to miejsce przeżywa prawdziwy renesans. Nowoczesne, eleganckie Centrum Handlowo-Rozrywkowe Nowa Stacja, które zbudowano przy ul. Sienkiewicza 19, przyciąga mieszkańców Pruszkowa i okolic bogatą ofertą handlową i rozrywką na najwyższym poziomie. Historyczny charakter tego miejsca podkreśla zachowany fragment dawnego muru, który zyskał nowy wymiar dzięki umieszczonej na nim instalacji artystycznej przedstawiającej pociąg, przygotowanej przez polskiego rzeźbiarza, Mariusza Warasa, współpracującego z grupą Art In Public Space.